სიფონები, ტრაპები, გოფრები, უნიტაზის ავზების მექანიზმები, სამაგრები