ლოიალობის ბარათი


დომინოს ლოიალობის ბარათის მეშვეობით შესყიდვები უფრო მომგებიანია. ლოიალობის ბარათის გატარებისას თქვენ გიბრუნდებათგადახდების განაკვეთის შესაბამისი თანხა (იგივე ქულა), რომლის დახარჯვასაც შეძლებთ ჰიპერმარკეტ დომინოს ქსელში. დაგროვებული ქულების გამოყენება შესაძლებელია პროდუქციის შესყიდვისას. ქულების (იგივე თანხის) განაღდება არ ხორციელდება.

შესრულებული ტრანზაქცია უნდა შეადგენდეს 100 ლარზე მეტს წარადგინეთ ჰიპერმარკეტის, ან ინტერნეტ მაღაზიის გადახდის ქვითარი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი კლიენტთა მომსახურების განყოფილებასთან და შეავსეთ ანკეტა. მიიღეთ რეგისტრირებული ლოიალობის ბარათი შესაბამისი გადახდის განაკვეთით, გაითვალისწინეთ რომ, პირველ ქვითარზე რომლის საფუძველზეც თქვენ გადმოგეცემათ ბარათი, არ დაირიცხება ქულები. პირველადი შენაძენის ქვითრით განისაზღვრება ბარათის მხოლოდ გადახდების შესაბამისი განაკვეთი. ყოველ შემდგომ შენაძენზე კი თქვენ დაგიგროვდებათ ქულები (იგივე თანხა).

ლოიალობის ბარათს რამდენიმე დაგროვების რეჟიმი, რაც განისაზღვრება ჯამური ბრუნით.

➜ 100 ლარიდან 1%

➜ 300 ლარიდან 2%

➜ 500 ლარიდან 3%

➜ 1500 ლარიდან 5%

➜ 5000 ლარიდან 7%

გადახდების ჯამური ოდენობა და განაკვეთი:

➜ 700 ლარიდან 3%

➜ 3000 ლარიდან 5%

➜ 7000 ლარიდან 7%

* შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წარმოადგენთ რამდენიმე გადახდის ქვითარს, მაშინ მიიღებთ ბარათს, რომლის განაკვეთი განისაზღვრება არა ქვითრების ჯამური თანხით, არამედ, ყვეაზე მაღალი თანხის ქვითრის ნომინალით.

თუ თქვენ უკვე ხართ ლოიალობის ბარათის მფლობელი, შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი ბარათის განაკვეთი 7% მდე. „დომინოს“ ლოიალობის ბარათზე ფიქსირდება მონაცემები არა მხოლოდ დაგროვებული ქულების, არამედ დახარჯული თანხის შესახებ. გადახდების ჯამური ბრუნის ზრდასთან ერთად გაიზრდება განაკვეთი.

გადახდის დროს გამოიყენეთ ლოიალობის ბარათი ჰიპერმარკეტ „დომინოში“ ან ინტერნეტ მაღაზიაში. ქულები დაგერიცხებათ იმ შემთხვევაში, თუ ჰიპერმარკეტში სალაროსთან მოლარეს გადახდამდე წარუდგენთ ბარათს. ინტერნეტ მაღაზიაში კი ქულები დაგიგროვდებათ ავტომატურად თუ პირად მონაცემებში მიუთითებთ ბარაის ნომერს.

ქვითარზე არ აისახება დაგროვებული ქულების რაოდენობა. ინტერნეტ მაღაზიაში ქულების რაოდენობის შემოწმებას შეძლებთ პირად მონაცემებში. ქულები აქტიურდება გატარებიდან მე - 14 დღეს, რის შემდეგაც შეძლებთ დაგროვებული ქულების შემოწმებას და დახარჯვას. შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში დარიცხული ბონუს ქულები უქმდება.

*ბონუს ქულები არ ირიცხება: ფასდაკლებულ, სააქციო ან ჩამოფასებულ პროდუქციაზე, ასევე იმ ნივთებზე რომლის ფასმაჩვენებელზე მითითებულია „ბონუსუს გარეშე“.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, ქულები არ გროვდება განვადების გაფორმების შემთხვევაში.

ინფორმაცია დაგროვებული ქულების და პროცენტის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ გადახდისას სალაროსთან, კლიენტთა მომსახურების განყოფილებაში და ვებ გვერდზე.

ჰიპერმარკეტში დაგროვებული ქულებით ანგარიშსწორებამდე გააფრთხილეთ მოლარე, რომელიც მოგაწვდით ინფორმაციას დაგროვებული და ხელმისაწვდომი ქულების შესახებ. პირადობის მოწმობის წარდგენისა და თქვენი თანხმობის შემდგომ განხორციელდება ანგარიშსწორება ქულებით. ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქციის შეძენისას გადახდის ტიპში აირჩიეთ „ლოიალობის ბარათი“. გადახდამდე პირად მონაცემებში გადაამოწმეთ დაგროვებული ქულების ოდენობა.

ლოიალობის ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში აღდგენა შესაძლებელია „დომინოს“ კლიენტთა მომსახურების განყოფილებაში. ბარათის აღსადგენად უნდა წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლოიალობის ბარათის აღდგენის შემთხვევაში დაგროვებული ქულები და განაკვეთები აღდგება. ლოიალობის ბარათის პირველი აღდგენა უფასოა. ხოლო ყოველი მომდევნო ბარათის აღდგენის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს.