ჩამკეტი არმატურა, კოლექტორები, ინსტრუმენტები, მრიცხველები