495,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)1200 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)16.12 ხერხის დიამეტრი (მმ)210
1790,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)2000 წონა (კგ)19.6 ხერხის დიამეტრი (მმ)305
1395,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)1700 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)13.5 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
995,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)1500 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)13.5 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
1590,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)1800 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)16.3 ხერხის დიამეტრი (მმ)254
1355,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)17 ხერხის დიამეტრი (მმ)305
695,00 GEL
მწარმოებელიMetabo სიმძლავრე (W)1350 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)9.4 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
1159,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)35.26 ხერხის დიამეტრი (მმ)255
395,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)1500 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)7.54 ხერხის დიამეტრი (მმ)210
665,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)19.55 ხერხის დიამეტრი (მმ)250
1239,00 GEL
მწარმოებელიDeWalt სიმძლავრე (W)1650 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)13.1 ხერხის დიამეტრი (მმ)254
895,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2145 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)15.5 ხერხის დიამეტრი (მმ)254
197,00 GEL
მწარმოებელიScheppach ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)10
1965,00 GEL
მწარმოებელიBosch სიმძლავრე (W)1600 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)22 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
399,00 GEL
მწარმოებელიScheppach ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)15
257,00 GEL
მწარმოებელიCrown სიმძლავრე (W)1500 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)4.4 ხერხის დიამეტრი (მმ)185
484,00 GEL
მწარმოებელიCrown ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)3 ხერხის დიამეტრი (მმ)165
765,00 GEL
მწარმოებელიCrown სიმძლავრე (W)1800 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)14.5 ხერხის დიამეტრი (მმ)255
755,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)21 ხერხის დიამეტრი (მმ)254
455,00 GEL
სიმძლავრე (W)1200 წონა (კგ)3.7 ხერხის დიამეტრი (მმ)190
595,00 GEL
მწარმოებელიAEG სიმძლავრე (W)2300 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)19 ხერხის დიამეტრი (მმ)355
372,00 GEL
მწარმოებელიAEG სიმძლავრე (W)1500 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)5.3 ხერხის დიამეტრი (მმ)190
595,00 GEL
მწარმოებელიAEG ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)4.78 ხერხის დიამეტრი (მმ)190
725,00 GEL
მწარმოებელიRyobi ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)7 ხერხის დიამეტრი (მმ)190
325,00 GEL
მწარმოებელიRyobi წონა (კგ)2.3 ხერხის დიამეტრი (მმ)165
337,00 GEL
მწარმოებელიIngco სიმძლავრე (W)1400 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)8.1 ხერხის დიამეტრი (მმ)210
3009,00 GEL
მწარმოებელიDeWalt სიმძლავრე (W)1300 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)20 ხერხის დიამეტრი (მმ)260
685,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2200 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)10 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
1295,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)20 ხერხის დიამეტრი (მმ)305
895,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)2000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)12 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
546,00 GEL
მწარმოებელიTotal სიმძლავრე (W)2400 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)18 ხერხის დიამეტრი (მმ)355
424,00 GEL
მწარმოებელიTotal სიმძლავრე (W)2350 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)18 ხერხის დიამეტრი (მმ)355
1389,00 GEL
მწარმოებელიDeWalt სიმძლავრე (W)1300 წონა (კგ)14 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
989,00 GEL
მწარმოებელიBosch სიმძლავრე (W)1800 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)24.4 ხერხის დიამეტრი (მმ)254
2399,00 GEL
მწარმოებელიDeWalt სიმძლავრე (W)2000 წონა (კგ)26 ხერხის დიამეტრი (მმ)250
819,00 GEL
მწარმოებელიScheppach სიმძლავრე (W)7000 ქვეყანა მწარმოებელიგერმანია წონა (კგ)14.3 ხერხის დიამეტრი (მმ)255
795,00 GEL
მწარმოებელიBosch სიმძლავრე (W)1300 წონა (კგ)11.2 ხერხის დიამეტრი (მმ)216
350,00 GEL
მწარმოებელიBosch სიმძლავრე (W)1400 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)3.7 ხერხის დიამეტრი (მმ)184
663,00 GEL
მწარმოებელიTotal სიმძლავრე (W)1800 ქვეყანა მწარმოებელიჩინეთი წონა (კგ)15 ხერხის დიამეტრი (მმ)255
ფილტრები
ფასი

GEL  –  GEL

  • 197GEL
  • 3009GEL
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი