ლითონის სამაგრი ნაკეთობები, დიუბელები, სამაგრები

30,00 GEL
დიამეტრი (მმ)3.8 სიგრძე (მმ)35 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.77
17,50 GEL
დიამეტრი (მმ)3.5 სიგრძე (მმ)55 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.54
25,00 GEL
დიამეტრი (მმ)3.5 სიგრძე (მმ)55 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.17
29,80 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)19 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.89
44,00 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)38 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.75
29,99 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)13 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.5
35,00 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)19 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)2
45,00 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)25 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)2.25
36,30 GEL
დიამეტრი (მმ)4.2 სიგრძე (მმ)38 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1.86
1,80 GEL
დიამეტრი (მმ)4 სიგრძე (მმ)12 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.02
1,30 GEL
დიამეტრი (მმ)5 სიგრძე (მმ)90 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.03
1,30 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)90 ტიპითვითმჭრელი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.02
5,50 GEL
დიამეტრი (მმ)7.5 სიგრძე (მმ)92 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.14
3,60 GEL
დიამეტრი (მმ)7.5 სიგრძე (მმ)112 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.14
4,20 GEL
დიამეტრი (მმ)7.5 სიგრძე (მმ)132 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.15
4,40 GEL
დიამეტრი (მმ)7.5 სიგრძე (მმ)152 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.18
1,11 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)60 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.03
1,23 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)75 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.04
0,99 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)85 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.036
2,50 GEL
დიამეტრი (მმ)4 სიგრძე (მმ)30 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.015
3,07 GEL
დიამეტრი (მმ)5 სიგრძე (მმ)40 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.04
6,05 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)60 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.07
9,80 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)80 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.085
4,50 GEL
დიამეტრი (მმ)5 სიგრძე (მმ)65 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.03
4,10 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)75 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.025
6,90 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)85 ტიპისჭვალი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.08
1,15 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)37 ტიპიუნივერსალური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.005
4,15 GEL
დიამეტრი (მმ)2 სიგრძე (მმ)40 ტიპისამშენებლო ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.2
2,50 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)37 ტიპიუნივერსალური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.015
0,90 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)52 ტიპიუნივერსალური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.007
2,25 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)52 ტიპიუნივერსალური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.025
1,20 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)52 ტიპიუნივერსალური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.006
18,15 GEL
დიამეტრი (მმ)3 სიგრძე (მმ)70 ტიპისამშენებლო ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1
16,35 GEL
დიამეტრი (მმ)3 სიგრძე (მმ)80 ტიპისამშენებლო ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1
9,20 GEL
დიამეტრი (მმ)4 სიგრძე (მმ)100 ტიპისამშენებლო ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1
17,95 GEL
დიამეტრი (მმ)4 სიგრძე (მმ)120 ტიპისამშენებლო ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1
4,00 GEL
დიამეტრი (მმ)10 სიგრძე (მმ)132 ტიპიჩარჩოს ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.06
21,00 GEL
დიამეტრი (მმ)10 სიგრძე (მმ)72 ტიპიჩარჩოს ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.4
27,65 GEL
დიამეტრი (მმ)10 სიგრძე (მმ)182 ტიპიჩარჩოს ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)5.1
7,55 GEL
დიამეტრი (მმ)10 სიგრძე (მმ)100 ტიპიგანბჯენი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)1
5,75 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)35 ტიპიგანბჯენი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.64
16,90 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)60 ტიპიგანბჯენი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.85
3,59 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)80 ტიპილურსმანი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.73
3,56 GEL
დიამეტრი (მმ)6 სიგრძე (მმ)80 ტიპილურსმანი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.73
4,90 GEL
დიამეტრი (მმ)8 სიგრძე (მმ)60 ტიპილურსმანი ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.85
3,25 GEL
დიამეტრი (მმ)1.8 სიგრძე (მმ)30 ტიპიფინიშური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.08
3,40 GEL
დიამეტრი (მმ)1.8 სიგრძე (მმ)40 ტიპიფინიშური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.087
9,70 GEL
დიამეტრი (მმ)1.6 სიგრძე (მმ)30 ტიპიფინიშური ქვეყანა მწარმოებელირუსეთი წონა (კგ)0.3
კიდევ 48 პროდუქციის ჩვენება
ფილტრები
დიამეტრი (მმ)

 – 

  • 1.4
  • 20
მასალა
ფასი

GEL  –  GEL

  • 0.29GEL
  • 156GEL
მწარმოებელი ქვეყანა
    ყველაფრის ჩვენება (8)
ბრენდი