ყურადღება ვებ-გვერდი იყენებს Cookie ფაილებს მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით. გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით მიიღოთ Cookie ფაილები ვებ-გვერდიდან OK
ტუმბოები და სატუმბო სადგურები: როგორ შევარჩიოთ?
06/04/2021
bagis-tumbo

თანამედროვე სამყაროში წყალმომარაგება და გამოყენებული წყლის გაყვანა თამაშობს ერთერთ უმთავრეს როლს ჩვენი კომფორტის შესაქმნელად. ჩვენი სახლი წყლის გარეშე წარმოუდგენელია, მაგრამ როგორ მოვიქცეთ აგარაკის შემთხვევაში, თუ იქ არ გაგვაჩნია ამ ფუფუნების საშუალება?

საშველი არის ტუმბო ან/და სატუმბო სადგური. თანამედროვე ინჟინრული ტექნოლოგიები უფრო და უფრო ვითარდება და ახალი დანადგარების არჩევანი დღითი დღე ფართოვდება. საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისთვის მხედველობაში იქონიეთ ზედაპირული სატუმბო სადგურები ან/და ჩასატვირთი(ჩაყვინთული) ტუმბოები. წინამდებარე სტატიაში აქცენტი გაკეთდება ამ ორი დანადგარის მუშაობის პრინციპებსა და განსხვავებებზე, ვინაიდან ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი ტუმბოს შეძენის დროს.

ძრავის მუშაობის ტიპის მიხედვით ტუმბო არსებობს ელექტრობაზე მომუშავე და საწვავზე მომუშავე. ჩვენ განვიხილავთ ელექტრობაზე მომუშავე ცენტრიდანულ ტუმბოებს.

ნებისმიერი ტუმბოს შეძენისას გაითვალისწინეთ ორი ძირითადი პარამეტრი - ტუმბოს მიერ წყლის ამოქაჩვის და მიწოდების სიმაღლე და ასევე მისი მწარმოებლობა. ტუმბოს მუშა პარამეტრები უნდა აღემატებოდეს თქვენს რეალურ საჭიროებებს. ამას აქვს ორი მიზეზი. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ მილების შიდა ზედაპირი არის ხორკლიანი, რის გამოც წყლის მოძრაობის სიჩქარე მცირდება. ამ მოვლენას ასევე წნევის დანაკარგებს უწოდებენ. მეორე მიზეზი გამოწვეულია იმით, რომ ტუმბოსთვის 1 მ ვერტიკალზე უდრის 10 მ-ს ჰორიზონტალზე. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ სიმაღლე (სიღრმე) წყლის წყაროს ზედაპირამდე (სარკემდე) უდრის 5 მ-ს და სახლში მიყვანილი მილის სიგრძე 50 მ-ა, თქვენი ტუმბოს წარმოებლობა იქნება ნულის ტოლი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წყალს ვერ მიიღებთ.

სახლის წყალმომარაგებისთვის მეტად ოპტიმალური ვარიანტია სტაციონარული ზედაპირული სატუმბო სადგური. ამგვარი ტუმბოს ძრავა მუშაობს ორი მიმართულებით - ქაჩავს წყალს წყაროდან შემწოვი მილის მეშვეობით და აწვდის მომხმარებელს გამომსვლელი მილით. სატუმბო სადგურის შეძენისას ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ დანადგარს ჰქონდეს დაცვა მშრალი სვლისგან, ანუ თქვენი ტუმბო ავტომატურად უნდა ითიშებოდეს სისტემაში ჰაერის მოხვედრის შემთხვევაში. ტუმბოში შემოპარული ჰაერი აზიანებს მუშა მექანიზმებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო პატარა ხარვეზი, არამედ სერიოზული ავარიაც კი. თუ ტუმბოს არ აქვს დაცვა მშრალი სვლისგან, გამოიყენეთ ჰიდროკონტროლერი. ეს მოწყობილობა მონტაჟდება მილსადენზე წყლის წყაროსა და ტუმბოს შორის. თუ ტუმბოში წყალი ამოიწურება, ჰიდროკონტროლერი გათიშავს ტუმბოს.

სატუმბო სადგური ასევე აღჭურვილია ჰიდროავზით, ანუ იგივე ჰიდროაკუმულატორით, რომელშიც არის წყლის გარკვეული მოცულობა. ეს საკმაოდ სასარგებლოა იმ თვალსაზრისით, რომ ონკანის გახსნის შემდეგ წყალი გამოდის ჰიდროავზიდან და ამით თქვენ აღწევთ ელექტროენერგიის დაზოგვას.

ეს ტუმბო უნდა მოათავსოთ სათავსში, სადაც იგი დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექებისგან და ტემპერატურაც მუდმივი იქნება (სასურველია არანაკლებ 4 °C).

დანიშნულების მიხედვით ჩასატვირთი(ჩაყვინთული) ტუმბოები არსებობს წყალმომარაგებისთვის (ჩვეულებრივი და ჭაბურღილის ტუმბოები), სადრენაჟო ტუმბოები, საკანალიზაციო წყლის საქაჩი (ფეკალური ტუმბო) და ასევე სუფთა წლისთვის და მღვრიე წლისთვის. აღნიშნული ტუმბო სასარგებლოა იმით, რომ თქვენ მას უშუალოდ წყლის ამოქაჩვის ადგილში უშვებთ. ასეთ ტუმბოს არ აქვს შემწოვი მილი, იგი პირდაპირ ქაჩავს წყალს და აწვდის მომხმარებელს გამომსვლელი მილით. ჩასატვირთი(ჩაყვინთული) ტუმბოს შემთხვევაში თქვენ აღარ მოგიწევთ შეწუხება მშრალი სვლის გამო, ვინაიდან მას გააჩნია სპეციალური ტივტივა მექანიზმი. სანამ წყაროში არის წყალი, ტივტივა იქნება ზედაპირზე და როგორც კი წყალი ამოიწურება და ტივტივა აღმოჩნდება მყარ ზედაპირზე, ტუმბო ავტომატურად გაითიშება.

ჩასატვირთი(ჩაყვინთული) ტუმბოს ყველა უპირატესობის მიუხედავად, უნდა დაიცვათ უსაფრთხოების ნორმები. თუ ტუმბო წყლიდან უნდა ამოიღოთ, პირველ რიგში აუცილებლად გამოაერთეთ იგი დენის წყაროდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დენს ირტყმევა.

ზემოთ ჩვენ მოგახსენეთ ზოგადი ინფორმაცია ტუმბოებზე და კიდევ რამდენიმე რჩევაც არ იქნება ურიგო.

• სატუმბო სადგურის პირველი ჩართვისას შემწოვი მილი და ჰიდრობაკი წყლით უნდა აივსოს. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ჰაერი სისტემიდან ჰაერი განდევნოთ და დაზღვეული იყოთ მშრალი სვლისგან
• იმ სათავსში, სადაც აყენებთ ტუმბოს, დაცული უნდა იყოს თბოსაიზოლაციო პირობები
• მიწაში მილების გაყვანის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ მიწის ჩაყინვის სიღრმე. ასეთ შემთხვევაში თავს დაიზღვევთ იმისგან, რომ წყალი მილებში შეიძლება გაიყინოს და ტუმბო მწყობრიდან გამოვიდეს
• გახსოვდეთ, რომ იმ სათავსში, სადაც ტუმბო გექნებათ, უნდა იყოს კარგი ვენტილაცია. ამით თქვენი ტუმბო დაცული იქნება კონდენსატის გაჩენისგან
• ტუმბო ასევე რეაგირებს ელექტროძაბვის ცვლილებებზე, ამიტომ მისი აღჭურვა სტაბილიზატორით ზედმეტი არ იქნება
• სანტექნიკა სახლში უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში. თუ, სიტყვაზე, უნიტაზის ჩამრეცხი ავზი არის გაუმართავი, ტუმბო გაუჩერებლად იმუშავებს იმისთვის, რომ გაავსოს იგი. ამასთან დაკავშირებულია ტუმბოს ცვეთა და ელექტრო ენერგიის ხარჯი
• სატუმბო სადგურის მუშაობა იწვევს ხმაურს, ამიტომ განათავსეთ იგი სარდაფში ან ცალკე გამოყოფილ ადგილში
• ხმაურის გარდა, ტუმბოს მუშაობას თან ახლავს ვიბრაცია, როგორც ეს არის სარეცხი მანქანის შემთხვევაში, ამიტომ ჯობია თავიდანვე დადგათ ტუმბო რეზინის ქვესაგებზე.

როგორც უკვე მოგახსენეთ, ბაზარზე არსებობს სხვადასხვა ტუმბოების ფართო არჩევანი, რაც შესაძლებლად ქმნის თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული ტუმბოს შერჩევა. ჩვენს საიტზე წარმოდგენილია ყველა საჭირო ხელსაწყო - ტუმბოები, ჰიდროკონტროლერები, მილები და შლანგები.

„დომინო“ წარმატებებს გისურვებთ!

კომენტარები

კომენტარები ვერ მოიძებნა

მიმოხილვის დაწერა