ყურადღება ვებ-გვერდი იყენებს Cookie ფაილებს მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით. გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით მიიღოთ Cookie ფაილები ვებ-გვერდიდან OK
როგორ გამოვთვალოთ ფილის რაოდენობა?
22/03/2021
keramikuli-pila

ზედაპირების მოპირკეთებას კერამიკული ფილით აქვს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, დღესდღეობით კერამიკული ფილა პოპულარული მასალაა, რადგან საკმაოდ ხელმისაწვდომია და ხელსაყრელი ფასიც აქვს. ნებისმიერი სარემონტო-სამშენებლო მასალების შერჩევისას აუცილებელია მისი რაოდენობის სწორად გამოთვლა. მოცემულ სტატიაში აღწერილია კერამიკული ფილის გამოთვლის ყველაზე მარტივი ხერხი. თქვენ დაგჭირდებათ მხოლოდ საზომი რულეტი, კალკულატორი და ბლოკნოტი.

თავდაპირველად უნდა შეარჩიოთ სასურველი ფილა. ერთერთ სტატიაში ჩვენ უკვე განვიხილეთ ფილის შერჩევის პრინციპები. კონკრეტული ფილის შერჩევის შემდეგ გვეცოდინება მისი ზომა და შევძლებთ რაოდენობის გამოთვლას შევუდგეთ. ამისთვის საჭიროა:

• ყველა კედლის სიგრძის და სიმაღლის გაზომვა და ფართობის გამოთვლა (სიგრძის და სიმაღლის გადამრავლებით). თუ კედელში არის კარი ან პატარა ფანჯარა, არსებულ ფართობს უნდა გამოაკლდეს კარის/ფანჯრის ფართობი. მიღებულ რიცხვს ემატება 10%, რომელიც მიდის გადაჭრებზე;

• ყოველი კედლის ფართობი (10%-ს გათვალისწინებით) უნდა გაიყოს ფილის ფართობზე. მივიღებთ ფილის საჭირო რაოდენობის რიცხვს. თუ იგი მთელი არ იქნება, ვამრგვალებთ მას მეტობით.

• იატაკის შემთხვევაში გამოთვლებს ვაწარმოებთ ანალოგიურად, ანუ ვზომავთ იატაკის სიგრძე-სიგანეს და ვადგენთ ფართობს.

ახლა კი ზემოთქმულს განვიხილავთ კონკრეტულ მაგალითზე.

დავუშვათ, მოსაპირკეთებელია აბაზანა, ზომებით:
• სიგრძე 4 მ
• სიგანე 3 მ
• სიმაღლე 3 მ
შევარჩიეთ ფილა, რომლის ზომებია 25х75 სმ (0.25х0.75 მ) და ფართობი 1875 სმ2 (0.1875 მ2). იატაკისთვის ავიღეთ კერამოგრანიტი, რომლის ზომაა 45х45 სმ (0.45х0.45 მ) და ფართობი 2025 სმ2 (0.2025 მ2).

გაანგარიშება:

• ფართი მართკუთხა ფორმის არის, ამიტომ პარალელური კედლების ფართობები ერთნაირი იქნება, ანუ გვაქვს ორი კედელი, რომლის ფართობი არის 9 მ2 (ჯამში 18 м2) და ორი კედელი, რომლის ფართობია 12 მ2 (ჯამში 24 მ2). ფილის ფართობის გამოთვლისას ჩვენ წინასწარ გადავიყვანეთ იგი კვადრატულ მეტრებში. ეს მნიშველოვანია იმისთვის, რომ არასწორად აღებული გაზომვის ერთეულების გამო არ დავუშვათ შეცდომა

• გამოთვლებიდან მივიღეთ:
ორი 9 მ2-იანი კედლისთვის:
18:0.1875=96 ფილა. ვამატებთ 10%-ს: 96+10%=105.6 ფილა. ვამრგვალებთ 106 ფილამდე.
ორი 12-იანი კედლისთვის:
24:0.1875=128 ფილა. ვამატებთ 10%-ს: 128+10%=140.8 ფილა. ვამრგვალებთ 141 ფილამდე.

• როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, იატაკის შემთხვევაში გაანგარიშებას ვაწარმოებთ ანალოგიურად, ანუ იატაკის ფართობს ვყოფთ ფილის ფართობზე და მივიღებთ: 12:0.2025=59.2 ფილა. 59.2+10%=65.12 ფილა. ვამრგვალებთ 66 ფილამდე.

დასკვნა: კედლებისთვის ჯამში დაგვჭირდება 247 კერამიკული ფილა, იატაკისთვის - კერამოგრანიტის 66 ფილა.

როგორც ხედავთ, კერამიკული ფილის რაოდენობის გამოთვლა სირთულეს არ წარმოადგენს და არ მოითხოვს საჭირო ცოდნებს.

„დომინო“ წარმატებებს გისურვებთ!

კომენტარები

კომენტარები ვერ მოიძებნა

მიმოხილვის დაწერა